پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

اجازات و مدارک علمی

اجازات و مدارک علمی
اجازه امام خمینی (ره)
اجازه آیت الله گلپایگانی (ره)