نظر آیت الله امینی درباره آیت الله میرزا جواد تبریزی ره

 

برای دریافت فیلم اینجا را کلیک نمائید.