خطبه اول نماز جمعه 27-06-88

- محاسبه خود در روزهای پایانی ماه رمضان - روایت جابر بن عبدالله انصاری از آخرین جمعه ماه رمضان در محضر رسول اکرم (ص).