پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خداشناسی

خداشناسی

چکیده : انسان، ذاتاً «علت جو» است، با همین ویژگى به دنبال علتِ نخستین هستى است. هر کس از راهى او را مى‏یابد، ولى قرآن کریم براى اثبات وجود خدا راه‏هاى عمیق اما آسانى آموزش داده است که در میان آنها به «برهان نظم» تأکید بیشترى دارد؛ برهانى که از راه مطالعه، دقت و تفکر در اسرار و شگفتى‏هاى جهان آفرینش به دست مى ‏آید. کتاب حاضر از راه «برهان‏نظم» درباره خداشناسى و توحید سپس صفات خدا، انواع توحید و عدل مى‏پردازد.