پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

برخی از مسؤولیتهای آیت الله امینی

1. نماینده‌ امام‌(ره‌) در امور استان‌ هرمزگان‌؛
2. نماینده‌ امام‌(ره‌) در امور استان‌ مازنداران‌؛
3. نماینده‌ امام‌(ره‌) در اجرای‌ فرمان‌ عفو در همدان‌، ملایر و نهاوند؛
4. عضویت‌ در شورای بازنگری قانون‌ اساسی با حکم‌ امام‌(ره‌)؛
5. سه‌ دوره‌ نمایندگی در مجلس‌ خبرگان‌ از چهار محال‌ و بختیاری؛
6. نایب‌ رئیس‌ مجلس‌ خبرگان‌؛
7. ریاست‌ دبیرخانه مجلس‌ خبرگان‌؛
8. عضویت‌ در هیأت‌ امنای‌ دانشگاه‌ امام‌ صادق‌ و مجمع‌ جهانی علوم‌ اسلامی؛
9. عضویت‌ در جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌؛
10. امام‌ جمعه‌ شهر قم‌ با حکم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ از سال 1371 تا کنون؛
آیت‌الله‌ امینی همچنین امام‌ جمعه‌ شهر قم‌، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری بوده و بیشتر اوقات‌ ایشان به‌ فعالیت‌ در دبیرخانه‌ مجلس‌ خبرگان‌ سپری می‌شد.