پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

جوان و همسر گزينى‏

جوان و همسر گزينى‏

چکیده : ازدواج، بزرگ‏ترین و مهم‏ترین رویدادِ زندگى هر انسانى است که آینده جوان و جامعه را رقم مى‏زند، به دلیلِ همین اهمیت است که «جوان» نیاز به راهنمایى دارد. کتاب حاضر با همین انگیزه مشاوره و راهنمایى، در چهار بخش تنظیم شده است(ع) فواید و موانع ازدواج، انتخاب همسر، از خواستگارى تا عقد و از عقد تا عروسى.