پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بررسى‌ مسائل كلى‌ امامت

بررسى‌ مسائل كلى‌ امامت

چکیده : امامت، یکى از آموزه‏هاى بنیادین اسلامى است که شیعه آن را با جدیّت، دنبال کرده و مى‏کند، زیرا در همه عقاید دیگر و نیز در کیفیت اداره زندگى فردى و اجتماعى، تأثیر فراوان دارد.
در این باره، دو نوع بحث وجود دارد: یکى مسائل کلى امامت و دیگرى تعیین مصادیق امامان بر حق و ادلّه اثبات امامت آنان.
اثر حاضر فقط مسائل کلى امامت را در این فصل‏ها بررسى کرده است: ضرورت وجود امام، شرایط و صفات امام، کیفیت انتخاب امام و مسائلى از این دست.