فضیلتون کی نمونی (امامت اورائمه معصومین (ع))

فضیلتون کی نمونی (امامت اورائمه معصومین (ع))
پدیدآورندگان: نویسنده: ابراهیم امینی، مترجم: سیدحمیدالحسن زیدی
موضوع: چهارده معصوم - اخلاق، چهارده معصوم - فضایل
ناشر : سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از كشور
نوع کتاب: ترجمه
زبان اصلی: فارسی