Ufafanuzi Wa Hadithi

Hadithi zilizorejelewa katika kitabu hiki zimenukuliwa kutoka katika vitabu vifuatavyo:

1. Wasail al Shia.

2. Bihar al-Anwar, juz.

3. Dar Aghushe khushakhtih.

4. Mahajjat al- Bayda.

5. Mustadrak.

6. Shafi

7. Majma al Zawaid.

8. Usul al Kafi.

9. Makarim al Akhlaq.

Na anayetaka maelezo zaidi kuhusu hadithi hizi, anashauriwa kusoma kitabu cha Kiingereza: “Principles Of Marriage”