سخنرانی آیت الله امینی در نماز جمعه 87/03/03

حفظ چشم از گناه - آزادی خرمشهر

سخنرانی آیت الله امینی در نماز جمعه شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) 

خطبه اول: سفارش به تقوا، آثار بد چشم چراني از روايات قرآن - نگاه به نامحرم.

خطبه دوم: دعوت به تقواي چشم - فتح خرمشهر -  بهترين صفت زنان نديدن مردهاست و ايام شهادت حضرت زهرا(س)