تکذیب یک خبر

در راستای شیطنت های رسانه ایی اخیر علیه آیت الله امینی، مجددا خبری در روز 21 بهمن ماه سال 1396 توسط خبرگزاری تسنیم با موضوع اظهار نظر معظم له در مورد نامه یکی از مسئولین سابق کشور به مقام معظم رهبری منتشر شده  است.
ضمن تاکید بر این نکته که رفتار غیر اخلاقی رسانه مذکور در تقطیع و جهت دار کردن مصاحبه ها مسبوق به سابقه بوده است، بدینوسیله ارتباط دادن صحبت های آیت الله امینی در خصوص ویژگی های ممتاز مقام معظم رهبری، به نامه این فرد اساسا تکذیب میشود.
در پایان یاداور می شود ‌خبرهایی مورد تایید است که صرفا در رسانه های رسمی ایشان درج شود.


دفتر آیت الله امینی، 22 بهمن ماه 1396 ، قم