حضور آیت الله امینی در همایش ابعاد اخلاقی شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در قم