تکذیب ارسال نامه از سوی آیت‌الله امینی به رهبر انقلاب

دفتر آیت‌الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان ارسال نامه‌ از سوی وی به رهبر انقلاب را تکذیب کرد.

در این تکذیبیه آمده است:

«خبری در برخی شبکه های اجتماعی مبنی بر ارسال نامه ای از جانب آیت الله امینی به رهبر معظم انقلاب منتشر شده است؛ لذا ضمن تکذیب قطعی اصل این نامه و خبر آن، رسانه های مذکور را به رعایت اخلاق دعوت میکنیم.»